E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

MISSS je neprofitni zavod, ki sodeluje z različnimi organizacijami in posamezniki. Nevladnim organizacijam nudi program podpore pri pridobitvi donacije programske opreme.   
Izvaja socialno varstvene in mladinske programe, ki so namenjeni otrokom, mladostnikom in staršem. Delo z uporabniki temelji na usmerjanju in podpori pri aktivnem reševanju različnih življenjskih situacij ter integraciji mladih z manj priložnostmi. Razvija in izvaja informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje in usposabljanje ter spodbuja aktivno participacijo in prostovoljno delo. Programi potekajo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

informiranje in svetovanje Informiranje in svetovanje
Program informiranja in svetovanja za mlade namenjen posameznikom, informativno svetovalnim centrom ter strokovni javnosti na nacionalnem nivoju. Več > 
preventivni programi Preventivni programi
Socialnovarstveni programi namenjeni obravnavi in oskrbi otrok in mladostnikov ter specializirani preventivni programi, namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju. Več >
izobrazevanje in usposabljanje Izobraževanje in usposabljanje
Programi neformalnega učenja ter usposabljanja za pridobivanje znanj in veščin namenjeni mladim, odraslim in strokovnim delavcem. Več >
podpora NVO Podpora NVO
Informacije in podpora pri pridobivanju informacijsko komunikacijskih tehnologij pod ugodnimi pogoji. Več >