E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

Srednješolci pridružite se nam in obvezne izbirne vsebine opravite v obliki prostovoljnega dela v dnevnem centru.

Cilji programa

Glavni cilj prostovoljnega dela v dnevnem centru je, da prostovoljec z otroki v centru naveže prijateljski stik, jim pomaga pri šolskem delu, jim je v oporo in z njimi kvalitetno preživi prosti čas.  Otroku je pomočnik pri razreševanju težav in skupaj z njim v konkretnih življenjskih situacijah išče boljše rešitve.

Konkretneje prostovoljci nudijo pomoč v obliki:

pomoči pri šolskem delu

-      - podpore depriviligiranemu otroku;

-      - razvijanja občutka solidarnosti in medsebojne pomoči;

-      - učenja uspešnega reševanja konfliktov;

-      - skupnega iskanja rešitev v konkretni situaciji

-      - spodbujanje čim bolj uspešnih oblik vedenja.

Način, čas in kraj izvajanja

Program traja eno šolsko leto. Prostovoljec je vključen v program enkrat tedensko po 2 uri oz. po dogovoru (med počitnicami). Ciljna populacija: otroci in mladostniki od 7 do 14 let.

Dijak/inja bo vključen/a v naslednje aktivnosti – pomoč v dnevnem centru za otroke in mladostnike in individualno delo z uporabniki:

- Preživljanje prostega časa z uporabniki: igranje družabnih iger, branje pravljic

 - Učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah

 - Nudenje podpore in pomoči (pogovori, druženje)

- Pomoč pri pripravi in izvajanju različnih aktivnosti: ŠPORTNO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI, BRALNE AKTIVNOSTI, USTVARJALNE DELAVNICE, …

Kontakt: Marija Vrhovnik, univ.dipl.soc
Elektronski naslov: preventiva@misss.org