E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

Zavod MISSS (Mladinsko  informativno svetovalno središče Slovenije) je zasebni zavod, zato lahko zoper delo posameznega strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca VLOŽITE UGOVOR na SOCIALNO ZBORNICO SLOVENIJE, ki bo tudi preizkusila ugovor in določila, kaj naj se ukrene:

Naslov:

SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE
Ukmarjeva ulica 2
1000 Ljubljana

Zakon o socialnem varstvu (ZSV – Uradni list RS, št. 3/07) v 94. členu navaja, da če upravičenec ni zadovoljen s posamezno storitvijo lahko zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca VLOŽI UGOVOR pri svetu socialnega varstva, zoper opravljeno storitev zasebnika pa na socialno zbornico.

Ugovor je potrebno vložiti v roku osem dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja.

Svet socialno varstvenega zavoda oziroma socialna zbornica preizkusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene ter o tem obvesti upravičenca, ki je ugovarjal, v roku 15 dni od prejema ugovora.

Na podlagi 5. točke 77. člena in 60. a člena ZSV je skupščina Socialne zbornice Slovenije dne 19.09.2003 sprejela PRAVILNIK O REŠEVANJU UGOVOROV ZOPER OPRAVLJENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE ZASEBNIKOV. V 8. členu pravilnik navaja, da se kot ugovor šteje vsak pisni akt, ki vsebuje pritožbo, prijavo in druga sporočila, iz katerih je razvidno nestrinjanje upravičenca z opravljeno socialno varstveno storitvijo zasebnika.

Ugovor je popoln, če vsebuje:

-          ime in priimek, rojstne podatke, naslov in podpis upravičenca
-          ime in naslov izvajalca ter opis in vrsto storitve, na katero upravičenec ugovarja
-          navedbo dejstev in argumentov ugovora

Ugovor lahko vsebuje tudi predlog morebitnih ukrepov zbornice.