E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

Zadnja novica

Prostovoljno delo se na Zavodu MISSS izvaja že od leta 1988. Prostovoljci so vključeni v različne programe, ki so namenjeni različnim ciljnim skupinam.

Preberite več ...


Osrednji dogodek Festivala je Bazar nevladnih organizacij v središču Ljubljane. Na njem se s številnimi aktivnostmi predstavi veliko število slovenskih NVO, ki ta dan v letu stopijo v ospredje in se širši javnosti pokažejo v vsej svoji raznolikosti. Odziv obiskovalcev je vsako leto več kot pozitiven, poleg bogatega nabora različnih aktivnosti pa celodnevno dogajanje spremlja tudi spremljevalni program, ki za dogajanje navduši tudi mimoidoče.

Festival LUPA je od svoje prve izvedbe l. 2001 doživel že trinajst izvedb, pri katerih je sodelovalo nič koliko različnih nevladnih organizacij z različnih področjih, vendar je vsem skupno to, da s svojimi oblikami angažiranosti, pomoči in aktivnosti nepogrešljivo prispevajo k vsestranskemu uveljavljanju načel pluralnosti in demokracije, trajnostno naravnanemu družbenemu razvoju, porastu družbene blaginje, h kakovosti življenja ter k večji socialni varnosti.
 
več na:
 
 
Vabljeni!
 
vir:www.cnvos.si