E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

Odraščanje in mi

S programom Odraščanje in mi mladostnikom svetujemo in jim pomagamo pri razvijanju sposobnosti za prepoznavanje in reševanje osebnih in socialnih stisk in uspešno reševanje konfliktov. Usposabljamo jih za reševanje stisk in problemov z razvijanjem spretnosti, ki jih potrebujejo za uspešno obvladovanje psihosocialnih težav in za samopomoč. Razvijamo sposobnosti za iskanje vrstniške pomoči, in če je potrebno, primerne strokovne pomoči. Pri izvajanju delavnic se osredotočamo na psihosocialno problematiko – v manjših skupinah obravnavamo položaj in vlogo mladih v družbi, njihove težave in izzive, ki nastopijo predvsem v obdobju med otroštvom in odraslostjo.

Program je metodološko izdelan in spodbuja mlade, da spregovorijo o problemih zasvojenosti (uporabe nelegalnih in legalnih drog, alkohola…), motenj hranjenja, o vprašanjih povezanih s spolnostjo (vrsta zaščite, spolno prenosljive bolezni ipd), o partnerskih odnosih, o družini, o nasilju, o težavah v medosebnih odnosih in o problemih odraščanja socialnega vključevanja ter zmanjševanja tveganih vedenj mladostnikov.

Preventivne delavnice so namenjene učenkam in učencem sedmih, osmih in devetih razredov osnovnih šol ter dijakom in dijakinjam 1. letnikov srednjih šol.

Datumi in termini izvajanja delavnic v MOL:

Datum posamezne izvedbe Posamezna ciljna skupina
25.1.2018 Dijaki Srednje ekonomske šole - 1.a
5.2.2018 Dijaki Srednje ekonomske šole - 1.e
9.2.2018 Dijaki Gimnazije Šiška- 1.a
9.2.2018 Dijaki Gimnazije Šiška- 1.e
12.2.2018 Dijaki Srednje ekonomske šole - 1.f
15.2.2018 Dijaki Srednje ekonomske šole - 1.d
26.2.2017 Dijaki Srednje ekonomske šole - 1.f
28.2.2018 Dijaki Srednje ekonomske šole - 1.b
1.3.2018 Dijaki gimnazije Jožeta Plečnika – 1.a
1.3.2018 Dijaki gimnazije Jožeta Plečnika – 1.d
1.3.2018 Dijaki gimnazije Jožeta Plečnika – 1.e
2.3.2018 Dijaki gimnazije Jožeta Plečnika – 1.f
2.3.2018 Dijaki gimnazije Jožeta Plečnika – 1.b
2.3.2018 Dijaki gimnazije Jožeta Plečnika – 1.c
2.3.2018 Dijaki gimnazije Jožeta Plečnika – 1.g
5.3.2018 Dijaki Srednje ekonomske šole - 1.e
15.3.2018 Dijaki Srednje ekonomske šole - 1.d
22.3.2018 Dijaki Srednje ekonomske šole - 1.b
5.4.2018 Dijaki Srednje ekonomske šole - 1.a
25.4.2018 Učenci OŠ Valentina Vodnika – 7.a
25.4.2018 Učenci OŠ Valentina Vodnika – 7.b
26.4.2018 Učenci OŠ Valentina Vodnika – 7.c
26.4.2018 Učenci OŠ Valentina Vodnika – 7.d
4.5.2018 Dijaki Gimnazije Šiška – 1.b
4.5.2018 Dijaki Gimnazije Šiška – 1.c
4.5.2018 Dijaki Gimnazije Šiška – 1.d
4.5.2018 Dijaki Gimnazije Šiška – 1.f
30.5.2018 Dijaki Gimnazije Ledina – 1.e
31.5.2018 Dijaki Gimnazije Ledina – 1.f
1.6.2018 Dijaki Gimnazije Ledina – 1.g
5.6.2018 Dijaki Gimnazije Ledina – 1.a
6.6.2018 Dijaki Gimnazije Ledina – 1.b
7.6.2018 Dijaki Gimnazije Ledina – 1.c
8.6.2018 Dijaki Gimnazije Ledina – 1.d
12.6.2018 Učenci OŠ Hinka Smrekarja – 9.a
12.6.2018 Učenci OŠ Hinka Smrekarja – 9.b
13.6.2018 Učenci OŠ Ledina – 9.a
13.6.2018 Učenci OŠ Ledina – 9.b
14.6.2018 Učenci OŠ Koseze – 8.a
14.6.2018 Učenci OŠ Koseze – 8.b
14.6.2018 Učenci OŠ Koseze – 8.c
19.6.2018 Učenci OŠ Hinka Smrekarja – 8.a
19.6.2018 Učenci OŠ Hinka Smrekarja – 8.a
3.10.2018 Učenci OŠ Riharda Jakopiča – 8.a
4.10.2018 Učenci OŠ Riharda Jakopiča – 8.b
10.10.2018 Učenci OŠ Riharda Jakopiča – 8.c
18.10.2018 Učenci OŠ Šmartno pod Šmarno goro – 9.a
18.10.2018 Učenci OŠ Šmartno pod Šmarno goro – 9.b
24.10.2018 Učenci OŠ Riharda Jakopiča – 8.a
25.10.2018 Učenci OŠ Riharda Jakopiča – 8.b
26.10.2018 Učenci OŠ Riharda Jakopiča – 8.c
16.11.2018 Učenci OŠ n.h. Maksa Pečarja – 8.a
16.11.2018 Učenci OŠ n.h. Maksa Pečarja – 8.b
16.11.2018 Učenci OŠ n.h. Maksa Pečarja – 8.c
16.11.2018 Učenci OŠ n.h. Maksa Pečarja – 8.d
22.11.2018 Učenci OŠ Šmartno pod Šmarno goro – 8.a
22.11.2018 Učenci OŠ Šmartno pod Šmarno goro – 8.b

Izvajalci programa: Tanja Novaković, Miša Hrib, Urša Oven, Eva Levstek, Eva Ločniškar, Sara Šabec

 

Program podpira in sofinancira:

mddsz Program podpirata in sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter

mol Mestna občina Ljubljana