E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu

Usposabljanje prostovoljcev

Posamezniki, ki se odločijo za prostovoljno delo na Zavodu MISSS, se na začetku udeležijo programa usposabljanja v obliki seminarja, ki poteka v mesecu oktobru.

Udeleženci na seminarju pridobijo strokovna znanja in veščine, ki jim pomagajo pri delu z otrok in mladostniki. Poleg tega je usposabljanje namenjeno medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi izkušenj in praktičnih znanj. Udeleženci tako pridobijo prijetno izkušnjo učenja v sproščeni klimi.

Za prostovoljce organiziramo redne supervizijske sestanke. Skupinska srečanja prostovoljcev potekajo na vsakih štirinajst dni oziroma po potrebi. Namen sestankov je nudenje podpore in iskanje ustreznih rešitev pri delu, pogovor o uspehih in razvijanje uspešnejših oblik prostovoljnega dela.

Pomoč in podporo jim nudi mentor MISSS-a in drugi prostovoljci, ki so vsakokrat udeleženi na sestanku srečanja. Prostovoljcem nudimo tudi individualno pomoč.

Za prostovoljce in sodelavce Zavoda MISSS so vsa usposabljanja in izobraževanja brezplačna.

Kontakt: Marija Vrhovnik, univ.dipl.soc
Elektronski naslov: preventiva@misss.org