E-mail: misss@guest.arnes.si      Telefon: (01) 510 16 70
Ustvarjamo nove priložnosti
Ustvarjamo nove priložnosti
Menu
 • Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti

  run 1321278 1920
 • Nefiks karierne rešitve

  NKR ManagerDruzbenihOmrezij

  NKR logotipi final 2020
 • Računalniška programska oprema pod ugodnimi pogoji za nevladne organizacije in knjižnice - TechSoup Slovenija

  logo sl web11-promo sl-ae0a7f4fababfdc9
 • Računalniška strojna oprema pod ugodnimi pogoji za nevladne organizacije in knjižnice - Recosi

  recosi logo2 720x150Recosi IMG 4149 1
 • Center za varnejši internet - Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje Safe.si

  logo safe.siDelavnica OSobDravinjiSlovenskeKonjice 2017

MISSS

Nefiks karierne rešitve je projekt, ki ga izvajajo pri Zavodu Nefiks. Partner projekta je tudi Zavod MISSS.

Projekt je financiran preko javnega razpisa “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost”, sklop A – Regionalni projekti, vzhodna kohezijska regija, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo oziroma projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

NKR logo

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 • Prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«,
 • Prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«,
 • Specifični cilj: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Projekt se izvaja v sodelovanju s partnerjema:

Trajanje projekta: od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021

V okviru projekta  se namerava doseči naslednje:

 • najmanj 29 mladih se do konca projekta zaposli za najmanj 1 mesec
 • najmanj 45 mladih se udeleži izobraževanja za najmanj 90 ur

Opis projektnih aktivnosti: 
Projekt mladim pomaga do vseživljenjske karierne pismenosti. Dosegamo jo z razvojem kompetenc in sposobnostjo vodenja lastne kariere, vključno z beleženjem neformalno pridobljenega znanja. Vsak udeleženec je sposoben kompetence ovrednotiti, nadgraditi in vnovčiti na trgu dela.

Na spletni strani z orodji za beleženje bo organizirana kampanja #mladiinkompetentni. Ta bo dvignila zavest o pomenu beleženja in o tem, da lahko kompetence za zaposlitev mladi razvijajo v mladinskem sektorju.

Izvajala se bosta dva izobraževalna sklopa z naslovoma: Manager družbenih omrežij in Samostojno na trg dela.

Za več informacij in vprašanja pišite na: karierne.resitve@nefiks.si
Vodja projekta: Nives (nives.felic@nefiks.si)
Strokovni sodelavec: Jan (jan.magdic@nefiks.si)

Več informacij na Nefiks karierne rešitve. Vsebine usposabljanja pa so na voljo na Talentiran.si - Usposabljanje Manager družbenih omrežij

NKR logotipi final 2020

 vir: Beleži.si Nefiks karierne rešitve